Copyright © 2017 by Rypáček Luboš   -   Všechna práva vyhrazena   -   Desing by VIRrrrrus
Naše společnost Vám nabízí kompletní služby od samotného návrhu projektu, až po vytvoření projektové dokumentace dle Stavebního zákona. Při zpracování projektové dokumentace využíváme moderních stavařských i architektonický programů. Na přání zhotovíme zákazníkovi 3D vizualizaci celého projektu a vytvoříme tak maximální přehlednost daného záměru.

Stupně projektové dokumentace dle Vyhlášky 62/2013 k Stavebnímu zákonu č.183/2006 Sb.
- Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území
- Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
- Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
- Dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst.1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení
- Dokumentace pro provádění stavby
- Dokumentace skutečného provedení stavby
- Zjednodušená dokumentace - pasport stavby
- Dokumentace bouracích prací