Copyright © 2017 by Rypáček Luboš   -   Všechna práva vyhrazena   -   Desing by VIRrrrrus
Výše uvedení spolupracovníci zajistí, aby bylo pro projekt nalezeno nejvhodnější, nejmodernější a finančně nejvýhodnější řešení. Koordinaci a provázanost mezi jednotlivými profesemi, s důrazem na zakomponování veškerých podmětů, z každého oboru zajišťuje naše kancelář jak při návrhu projektu, tak i při samotné realizaci.