Copyright © 2017 by Rypáček Luboš   -   Všechna práva vyhrazena   -   Desing by VIRrrrrus

· energetické auditorství
· dopravní stavby
· technika prostředí staveb
· technika prostředí staveb - elektrotechnická zařízení
· technika prostředí staveb - vytápění a vzduchotechnika
· technologická zařízení staveb
· geotechnika
· požární bezpečnost staveb
· statika a dynamika staveb
· stavby vodního hospodářství
Jelikož chceme našemu zákazníkovi nabídnout vysokou kvalitu vyhotovené zakázky, spolupracujeme při realizaci jednotlivých zakázek s externími spolupracovníky z oboru:
Výše uvedení spolupracovníci zajistí, aby bylo pro projekt nalezeno nejvhodnější, nejmodernější a finančně nejvýhodnější řešení. Koordinaci a provázanost mezi jednotlivými profesemi, s důrazem na zakomponování veškerých podmětů, z každého oboru zajišťuje naše kancelář jak při návrhu projektu, tak i při samotné realizaci.