Copyright © 2017 by Rypáček Luboš   -   Všechna práva vyhrazena   -   Desing by VIRrrrrus
Samozřejmostí u naší firmy je konzultační činnost v průběhu celého projektu, ale i odborná pomoc při samotném určování konkrétní podoby daného projektu. V případě potřeby můžeme zákazníkovi půjčit vzorové katalogy výrobců a dodavatelů pozemních staveb, především pak RD. Při výběru typového řešení projektu zajistíme dodatečné úpravy projektové dokumentace s návrhem vhodného řešení pro konkrétní typ požadovaného záměru.
V situaci, kdy má zákazník pouze konkrétní požadavky bez vizuální předlohy, sestavíme jejich osnovu, vy zjistíme od zákazníka chybějící informace a následně vypracujeme předběžný návrh projektu, tzv. studii. Tu dále upravujeme do doby, než je zákazník spokojen s návrhem a je vše dle jeho představ a požadavků. Dále probíhá rozpracování požadovaného stupně projektové dokumentace, dle Vyhlášky 62/2013 Sb. Nedílnou součástí každé projektové dokumentace je vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí. Tato vyjádření zajišťujeme automaticky do každé projektové dokumentace.